Wat maakt ons 'De Zevenster'?

De naam van onze school is de Zevenster.
De Zevenster is het symbool van onze school. Het getal zeven staat voor compleetheid.
Zeven staat voor geluk. Wij willen graag de kinderen een zinvol en gelukkig leven meegeven.

De Zevenster van onze school bestaat uit drie delen.
1. De stabiele driehoek: tussen kind, ouders/verzorgers en de professionals op school.
2. Waartoe wij opleiden: cognitieve vaardigheden, emotionele en sociale vermogens en persoonlijkheid.
3. Hoe wij dit willen bereiken: We werken van Doen naar Denken door de kinderen aan te spreken op hun Gevoel.

Het team

Op de Zevenster werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Zevenster hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving